Polityka prywatności

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

  DS Capital Sp. z o. o. przetwarza pozyskane  dane  osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1 (dalej: RODO) .

   

  1. Administratorem danych jest DS Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-450) przy ul. Ratuszowej 11. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@dscapital.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 782 007 000.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji bieżącej działalności gospodarczej oraz realizacji umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadań oraz przechowywane przez okres wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji, w tym finansowej.
  3. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca poczty elektronicznej, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa oraz zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo – księgowe.
  4. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji umów) oraz 6 lat (informacje rozliczeniowe).
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane, sądom lub innym organom władzy (np. urzędom podatkowym lub organom ścigania) oraz niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń, co wynika z przepisów prawa bądź umów, w których stroną jest Administrator oraz podmiotom zewnętrznym, w ramach podpisanych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Przezroczysty

+48 782 007 000

Wykanianie: strony internetowe Warszawa | Design by MIZZO © 2022